Pitarra i l’humor català (video)

Tant de bo Pitarra aixequés el cap per dedicar quatre versots a les misèries del present.

Frederic Soler, Pitarra, és el pare del teatre modern en català i un mestre del vers satíric. Ell solet, amb els seus sainets, va fer del català la llengua hegemònica a la cartellera de Barcelona, a mitjan segle XIX. I també ell va motivar la previsible reacció del govern espanyol, en forma de decret que obligava a utilitzar el castellà (total o parcialment) en totes les obres representades en territori espanyol.

Pitarra va ser un autor enormement popular. A estones destraler i fins i tot marranot, també sabia fer ús de la sornegueria. Quan va intentar pasar-se al drama, buscant l’aplaudiment de les elits, li van girar l’esquena, condemnant-lo a ell i al Pitarrisme entès com a l’esca de tots els mals de la dramatúrgia popular. Enguany, però, el TNC ha tingut l’encert de reivindicar la seva figura. Jo mateix hi vaig poder col.laborar amb una conferència en què vaig intentar descobrir el fil invisible que uneix Pitarra amb l’humor català contemporani. Humor català és un terme potser massa ambiciós. Però preguntar-se què fa riure als catalans és pertinent i necessari.